Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

Účastníci

Počet Meno a priezvisko Organizácia Príspevok
1 Róbert Orenič Žilinská univerzita v Žiline Nie
2 Jozef Jantošovič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
3 Veronika Stoffová
Člen programového výboru
Trnavská univerzita v Trnave Áno
4 Peter Franko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nie
5 Mária Paňková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
6 Gabriel Semanišin Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
7 Jozef Kšiňan Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nie
8 Miroslav Ölvecký Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nie
9 Peter Adamišin Prešovská univerzita v Prešove Nie
10 Libor Caha Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Masarykova univerzita FSS
Nie
11 Pavel Härtel Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Nie
12 Martin Marušák Prešovská univerzita v Prešove Nie
13 Ľuboš Határ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
14 Vendelín Ružička Katolícka univerzita v Ružomberku Nie
15 Rudolf Kollár Katolícka univerzita v Ružomberku Nie
16 Róbert Polyácsko Technická univerzita v Košiciach Nie
17 Roman Čerešňák Žilinská univerzita v Žiline Áno
18 Darina Tóthová
Člen programového výboru
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
19 Radovan Engel Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
20 Jaroslav Sekerák Prešovská univerzita v Prešove Nie
21 Patrik Eliaš Prešovská univerzita v Prešove Nie
22 Rastislav Salamon Prešovská univerzita v Prešove Nie
23 Jozef Kormaník Prešovská univerzita v Prešove Nie
24 Valer Halečka Prešovská univerzita v Prešove Nie
25 Igor Michalov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nie
26 Andrej Nemec Ekonomická univerzita v Bratislave Nie
27 Jozef Siláči
Člen programového výboru
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Áno
28 Ivana Kapustíková Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
29 Martin Miklík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
30 Jozef Koricina
Člen programového výboru
Trnavská univerzita v Trnave Áno
31 Juraj Ďurkovič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
32 Péter Zakar Univerzita J. Selyeho Nie
33 Viera Sajbidorova Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
34 Dagmar Hillova Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
35 Marta Dupkalová Technická univerzita v Košiciach Nie
36 Ľuboš Frič Prešovská univerzita v Prešove Nie
37 Peter Malacký Žilinská univerzita v Žiline Áno
38 Ján Petrík Univerzita Komenského v Bratislave Áno
39 Barbora Čakovska Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
40 Katarína Nováková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
41 Hana Hyksová Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Univerzita Palackého v Olomouci
Áno
42 Marian Druga Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
43 Pavel Beno Trnavská univerzita v Trnave Áno
44 Patrik Rovny Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
45 Filip Tkáč Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
46 Klára Hennyeyová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
47 Libuša Bodnárová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Nie
48 Igor Pavlovič Akadémia Policajného zboru Nie
49 Peter Lošonczi Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Áno
50 Danka Repková Prešovská univerzita v Prešove Nie
51 Miroslav Murin Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
52 Martina Haľková Prešovská univerzita v Prešove Nie
53 Iveta Krjaková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
54 Eva Matušovičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
55 Peter Haľko
Člen programového výboru
Prešovská univerzita v Prešove Áno
56 Ivana Kmecová Vysoká škola múzických umení v Bratislave Nie
57 Peter Fandel Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
58 Janka Štubňová Akadémia Policajného zboru Nie
59 Jana Herchelová Akadémia Policajného zboru Nie
60 Erik Janšto Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
61 Jana Námešná Technická univerzita vo Zvolene Nie
62 Svetlana Hanzelyová Technická univerzita vo Zvolene Nie
63 Ján Skalka Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
64 Martin Stanislav Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
65 Andrea Bujdáková Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
66 Ľubica Kosková Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
MŠVVŠ SR
Nie
67 Jana Vaškorová Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
68 Jaroslav Straka Prešovská univerzita v Prešove Nie
69 Barbora Gregová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
70 Iveta Bačinská Prešovská univerzita v Prešove Nie
71 Juraj Ondovčík Prešovská univerzita v Prešove Nie
72 Vít Nohejl Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Oracle
Nie
73 Peter Kopáč
Člen programového výboru
Univerzita Komenského v Bratislave Áno
74 Ildiko Takacsova Univerzita Komenského v Bratislave Nie
75 Peter Jurášek Univerzita Komenského v Bratislave Nie
76 Katarína Révayová Univerzita Komenského v Bratislave Nie
77 Andrea Valach Univerzita J. Selyeho Nie
78 Katarína Pišútová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
79 Katarína Kánová Univerzita Komenského v Bratislave Nie
80 Juraj Hiľovský Prešovská univerzita v Prešove Nie
81 Radko Modránsky Prešovská univerzita v Prešove Nie
82 Jana Burgerová
Člen programového výboru
Prešovská univerzita v Prešove Áno
83 Ivan Pokrývka Univerzita Komenského v Bratislave Nie
84 Martin Bílek
Člen programového výboru
Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Univerzita Karlova, Praha
Nie
85 Pavol Horváth
Člen programového výboru
Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
86 Karol Matiaško
Člen programového výboru
Žilinská univerzita v Žiline Nie
87 Milan Turčáni
Člen programového výboru
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
88 Ivana Cimermanová
Člen programového výboru
Prešovská univerzita v Prešove Áno
89 Július Alcnauer
Člen programového výboru
Prešovská univerzita v Prešove Nie
90 Oleg Tkáč
Člen programového výboru
Prešovská univerzita v Prešove Nie
91 Jana Jansova Univerzita Komenského v Bratislave Nie
92 Marián Hudák Prešovská univerzita v Prešove Nie
93 Vladimír Piskura Prešovská univerzita v Prešove Áno
94 Peter Škrovina Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
95 Miloš Murza Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
exe, a.s.
Áno
96 Miki Banči Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
exe, a.s.
Áno
97 Miroslav Ganaj Prešovská univerzita v Prešove Nie
98 Radko Maruša Prešovská univerzita v Prešove Nie
99 Martin Fábry Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
TransData, s.r.o.
Áno
100 Vladimír Pisarský
Člen programového výboru
Prešovská univerzita v Prešove Nie
101 Mária Urbanová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
102 Tomáš Tóth Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
103 Jozef Dzivak Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
104 Peter Slížik Trnavská univerzita v Trnave Nie
105 Viera Vajglová Trnavská univerzita v Trnave Nie
106 Radovan Savov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
107 Miroslav Randlisek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
108 Lívia Hasajová Vysoká škola DTI Áno
109 Juraj Fabuš Žilinská univerzita v Žiline Nie
110 Dušan Brabec Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Microsoft
Nie
111 Stanislava Gálová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
112 Dana ORSZÁGHOVÁ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
113 Michal Bajer Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
PragoData Consulting, s.r.o.
Áno
114 Libor Soška Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
PragoData Consulting, s.r.o.
Áno
115 Ivana Váryová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
116 Michal Lenhart Vysoká škola múzických umení v Bratislave Nie
117 Iveta Žofčinová Prešovská univerzita v Prešove Nie
118 Denisa Kravcova Prešovská univerzita v Prešove Nie
119 Lucia Senková Prešovská univerzita v Prešove Nie
120 Peter Holdok Prešovská univerzita v Prešove Nie
121 Stanislav Kurimai Prešovská univerzita v Prešove Nie
122 František Franko Prešovská univerzita v Prešove Nie
123 Renata Janošcová Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Vysoká škola finanční a správní, Praha, ČR
Áno
124 Ľubica Šemelaková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
125 Jana Vrbová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
126 Burger Tomas Prešovská univerzita v Prešove Nie
127 Marcel Bodnárik Prešovská univerzita v Prešove Nie
128 Jana Valentová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
129 Petra Kopáčová Univerzita Komenského v Bratislave Nie
130 Martina Urbašek Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
CKM SYTS
Nie
131 Ján Chmelík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
132 Julo Jenis Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
133 Miroslav Iliaš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Áno
134 Jolana Gubalová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
135 Vladimír Siládi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
136 Miroslav Oráč Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
137 Renáta Vargová Prešovská univerzita v Prešove Nie
138 Darko Jureković Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Oracle
Áno
139 Veronika Grucova Prešovská univerzita v Prešove Nie
140 Dana Horváthová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
141 Marek Plachý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
142 Rudolf Kaniansky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
143 Aleš Aščeka Prešovská univerzita v Prešove Nie
144 Tomáš Poláčik Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
145 Jozef Ujlaky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
146 Ladislav Košťál Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
147 Marcela Havrilová Vysoká škola mimo SR alebo iná organizácia (uviesť v časti Iná organizácia)
Microsoft
Áno
148 Alex Bajus Univerzita Komenského v Bratislave Nie
149 Tomáš Matúš Univerzita Komenského v Bratislave Nie
150 Marianna Molnarova Univerzita Komenského v Bratislave Nie
151 Milan Tichy Univerzita Komenského v Bratislave Nie
152 Pavol Giertli Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
153 Štefan Šimko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
154 Michal Balog Technická univerzita v Košiciach Nie
155 Štefánia Andraščíková Prešovská univerzita v Prešove Nie
156 Viliam Cibulka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nie
157 Veronika Sanetriková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
158 Martin Droppa Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nie
159 Eva Litavcová Prešovská univerzita v Prešove Nie
160 Peter Krušinský Žilinská univerzita v Žiline Nie
161 Radoslav Lojan Katolícka univerzita v Ružomberku Nie
162 Svetluša Košická Vysoká škola Danubius Nie
163 Lucia Lacko-Bartošová Ekonomická univerzita v Bratislave Nie
164 Pavol Podhora Žilinská univerzita v Žiline Nie
165 Marek Sekerák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
166 Lubica Bartova Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
167 Radoslav Kalakay Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
168 Slavomír Beznák Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nie
169 Stefan Mihina Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
170 Petra Filipova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
171 Jozef Sokol Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nie
172 Maroš Šip Prešovská univerzita v Prešove Nie
173 Pavel Bukoven Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Nie
174 Zuzana Molčanová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
175 Jana Bidulská Technická univerzita v Košiciach Nie
176 Anton Babjak Katolícka univerzita v Ružomberku Nie
177 Martin Chovanec Technická univerzita v Košiciach Nie
178 Daniela Trávniková Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
179 Jozef Galanda Technická univerzita v Košiciach Nie
180 Maros Nicak Univerzita Komenského v Bratislave Nie
181 Eva Tarová Slovenská technická univerzita v Bratislave Nie
182 Varchula Slavomír Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.