Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

Programový výbor

Predseda:

 • prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Členovia:

 • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
 • prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Veronika Stoffová,CSc., Trnavská univerzita v Trnave
 • prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 • PaedDr. Július Alcnauer, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 • Ing. Oleg Tkáč, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 • RNDr. Darina Tothová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Ing. Peter Haľko, Prešovská univerzita v Prešove
 • Mgr. Peter Kopáč, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave
 • Ing. Vladimír Pisarský, Prešovská univerzita v Prešove
 • Mgr. Jozef Siláči, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.