Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

Ciele konferencie

  • Prezentácia vízií o digitálnej univerzite budúcnosti.
  • Zhodnotenie súčasného stavu a výmena skúseností o vývoji, inováciách a prevádzkovaní informačných systémov vo vysokoškolskom prostredí.
  • Prezentácia skúseností s integráciou e-vzdelávania do výučbového procesu a dištančnými formami vzdelávania.
  • Prezentácia najnovších poznatkov a trendov z oblasti IKT.
  • Sprostredkovanie stretnutia riadnych, pridružených a podporných členov EUNIS Slovensko, uskutočnenie zasadnutie Valného zhromaždenia EUNIS Slovensko.

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.