Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

Konferenčné poplatky online konferencie

Vopred nutná registrácia všetkých účastníkov aj bez poplatku.

 1. Účastníci z verejnej alebo štátnej VŠ (SK, CZ) bez príspevku - 0 €
 2. Účastníci z verejnej alebo štátnej VŠ (SK, CZ) s príspevkom - 0 €
 3. Účastníci zo strednej školy (SK, CZ) - 0 €
 4. Neziskové organizácie, súkromné VŠ, zahraniční hostia, pridružení členovia EUNIS - 0 €
 5. Firmy
  • za každého účastníka - 80 €
  • za vystúpenie na konferencii v rozsahu 30 minút a príspevkom v zborníku - 20 €
  • za každých ďalších 30 min. vystúpenia - 20 €
  • za uverejňovanie reklamy (web, zborník, média) - 50 €

(Príklad: konferenčný poplatok pre firmu s jedným účastníkom, vystúpením v dĺžke 60 minút, s príspevkom v zborníku a uverejnením reklamy - 170 €)


Účastnícky poplatok v sebe zahŕňa:

 • organizačné náklady,
 • náklady na vydanie zborníka príspevkov v elektronickej forme.


Bankové spojenie pre zasielanie účastníckeho poplatku pre slovenských účastníkov je:

Číslo účtu: IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Variabilný symbol: 1720

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov, Slovensko
Účel platby: účastnícky poplatok na konferenciu (alebo môžete zadať meno účastníka-konferencia)


Bankové spojenie pre zasielanie účastníckeho poplatku pre zahraničných účastníkov je:

Sprostredkujúca banka:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 7000066503/8180
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov, Slovensko
Účel platby: účastnícky poplatok na konferenciu (alebo môžete zadať meno účastníka-konferencia)

   Tlačivo na vystavenie faktúry

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.