Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

Program online konferencie

Otvorenie prvého dňa konferencie

2. december 2020   10:20 - 10:30

Novinky v LMS Moodle

2. december 2020   10:30 - 11:15

PragoData Consulting - Michal Bajer

Integrácia LMS Moodle s MS Office 365 (Teams)

2. december 2020   11:15 - 12:00

PragoData Consulting - Libor Soška

Obedňajšia prestávka

2. december 2020   12:00 - 13:00

Smart home – reálne nasadenie

2. december 2020   13:00 - 13:30

Ľuboš Határ

Využívanie programového produktu AGROMARKET nielen na škole, ale aj v poľnohospodárskej praxi

2. december 2020   13:30 - 14:00

Patrik Rovný

Dynamický nákupný systém s interným nákupným katalógom – odpoveď na problémy s obstarávaním IKT

2. december 2020   14:00 - 14:45

Martin Dufala, Barbora Gregová, Peter Kopáč

Prestávka s videom o Prešovskej univerzite

2. december 2020   14:45 - 15:00

Evidencia a riadenie stravy s príspevkom

2. december 2020   15:00 - 15:30

Ján Petrík

Rozvrhovanie v prostredí univerzity ako univerzálny kalendár

2. december 2020   15:30 - 16:00

Peter Malacký

New age of REMLABNET, or REMLABGRAB – data providing system for remote laboratories extensions building

2. december 2020   16:00 - 16:30

Pavel Beňo, František Schauer, Sandra Šprinková

Zasadnutie VV združenia EUNIS-SK

2. december 2020   18:00 - 19:30

Oficiálne otvorenie konferencie, príhovory

3. december 2020   9:00 - 9:30

Modern Workplace na Univerzite Komenského

3. december 2020   9:30 - 10:00

Peter Kopáč

Aká bola 2. dekáda 3. milénia?

3. december 2020   10:00 - 10:30

Jozef Koricina

Prestávka s ukážkami umeleckých súborov PU

3. december 2020   10:30 - 11:00

Skúšací informačný systém

3. december 2020   11:00 - 11:30

Karol Matiaško, Michal Kvet, Roman Čerešňák

Slovenská akademická federácia identít – aktuálny stav

3. december 2020   11:30 - 12:00

Jozef Siláči, Peter Kopáč, Martin Stanislav

Obedňajšia prestávka

3. december 2020   12:00 - 13:00

Bezpečnosť cloudových MS služieb v akademickom prostredí

3. december 2020   13:00 - 13:45

Microsoft

MS Learn for Educators a profesionálne certifikácie v rámci MS Imagine Academy

3. december 2020   13:45 - 14:30

Microsoft

Možnosti virtualizácie študentskej karty do mobilu a múdrych zariadení

3. december 2020   14:30 - 15:00

TransData - Stanislav Piecka

Automatizácia procesov na platforme Microsoft 365

3. december 2020   15:00 - 15:30

exe, a.s. - Martin Bílik, Miki Banči

Oracle Academy Cloud Program – Free Resources for Educational Institutions, Lecturers and Students in Slovakia

3. december 2020   15:30 - 16:00

Oracle - Darko Jureković

Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK

3. december 2020   16:00 - 17:30

Prezenčná verzus dištančná forma výučby

4. december 2020   9:00 - 9:30

Darina Tothová

Dištančné formy vzdelávania s akcentom na adherenciu žiakov k školskému podvádzaniu

4. december 2020   9:30 - 10:00

Lívia Hasajová

Školské informačné systémy v učiteľskej príprave

4. december 2020   10:00 - 10:30

Veronika Stoffová

Prestávka s ukážkami umeleckých súborov PU

4. december 2020   10:30 - 11:00

Vybrané didaktické aspekty e-learningu: Kto (sa) učí v e-learningu?

4. december 2020   11:00 - 11:30

Ivana Cimermanová

Akcelerácia e-learningu na UK v roku 2020

4. december 2020   11:30 - 12:00

Katarína Kánová, Katarína Pišútová, Ivan Pokrývka, Katarína Révayová

Obedňajšia prestávka

4. december 2020   12:00 - 13:00

Aplikovaná informatika a dištančné vzdelávanie

4. december 2020   13:00 - 13:30

Renata Janošcová

Online výučba cudzích jazykov počas COVID-19 na FEM SPU v Nitre

4. december 2020   13:30 - 14:00

Stanislava Gálová, Jana Vrbová

Výučba účtovníctva dištančnou formou vzdelávania na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

4. december 2020   14:00 - 14:30

Ivana Váryová

Tombola, záver konferencie

4. december 2020   14:30 - 15:00

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.