Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2020

2. - 4. december 2020
na Prešovskej univerzite v Prešove

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie pripravujeme online verziu konferencie.

Máte záujem?

O konferencii

Prešovská univerzita v Prešove
Centrum výpočtovej techniky PU
a EUNIS Slovensko

Vás pozývajú na online konferenciu

UNINFOS 2020

univerzitné informačné systémy

konferencia sa uskutoční pod záštitou
Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.,
rektora PU

Program online konferencie

Otvorenie prvého dňa konferencie

2. december 2020   10:20 - 10:30

Novinky v LMS Moodle

2. december 2020   10:30 - 11:15

PragoData Consulting - Michal Bajer

Integrácia LMS Moodle s MS Office 365 (Teams)

2. december 2020   11:15 - 12:00

PragoData Consulting - Libor Soška

Obedňajšia prestávka

2. december 2020   12:00 - 13:00

Smart home – reálne nasadenie

2. december 2020   13:00 - 13:30

Ľuboš Határ

Využívanie programového produktu AGROMARKET nielen na škole, ale aj v poľnohospodárskej praxi

2. december 2020   13:30 - 14:00

Patrik Rovný

Dynamický nákupný systém s interným nákupným katalógom – odpoveď na problémy s obstarávaním IKT

2. december 2020   14:00 - 14:45

Martin Dufala, Barbora Gregová, Peter Kopáč

Prestávka s videom o Prešovskej univerzite

2. december 2020   14:45 - 15:00

Evidencia a riadenie stravy s príspevkom

2. december 2020   15:00 - 15:30

Ján Petrík

Rozvrhovanie v prostredí univerzity ako univerzálny kalendár

2. december 2020   15:30 - 16:00

Peter Malacký

New age of REMLABNET, or REMLABGRAB – data providing system for remote laboratories extensions building

2. december 2020   16:00 - 16:30

Pavel Beňo, František Schauer, Sandra Šprinková

Zasadnutie VV združenia EUNIS-SK

2. december 2020   18:00 - 19:30

Oficiálne otvorenie konferencie, príhovory

3. december 2020   9:00 - 9:30

Modern Workplace na Univerzite Komenského

3. december 2020   9:30 - 10:00

Peter Kopáč

Aká bola 2. dekáda 3. milénia?

3. december 2020   10:00 - 10:30

Jozef Koricina

Prestávka s ukážkami umeleckých súborov PU

3. december 2020   10:30 - 11:00

Skúšací informačný systém

3. december 2020   11:00 - 11:30

Karol Matiaško, Michal Kvet, Roman Čerešňák

Slovenská akademická federácia identít – aktuálny stav

3. december 2020   11:30 - 12:00

Jozef Siláči, Peter Kopáč, Martin Stanislav

Obedňajšia prestávka

3. december 2020   12:00 - 13:00

Bezpečnosť cloudových MS služieb v akademickom prostredí

3. december 2020   13:00 - 13:45

Microsoft

MS Learn for Educators a profesionálne certifikácie v rámci MS Imagine Academy

3. december 2020   13:45 - 14:30

Microsoft

Možnosti virtualizácie študentskej karty do mobilu a múdrych zariadení

3. december 2020   14:30 - 15:00

TransData - Stanislav Piecka

Automatizácia procesov na platforme Microsoft 365

3. december 2020   15:00 - 15:30

exe, a.s. - Martin Bílik, Miki Banči

Oracle Academy Cloud Program – Free Resources for Educational Institutions, Lecturers and Students in Slovakia

3. december 2020   15:30 - 16:00

Oracle - Darko Jureković

Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK

3. december 2020   16:00 - 17:30

Prezenčná verzus dištančná forma výučby

4. december 2020   9:00 - 9:30

Darina Tothová

Dištančné formy vzdelávania s akcentom na adherenciu žiakov k školskému podvádzaniu

4. december 2020   9:30 - 10:00

Lívia Hasajová

Školské informačné systémy v učiteľskej príprave

4. december 2020   10:00 - 10:30

Veronika Stoffová

Prestávka s ukážkami umeleckých súborov PU

4. december 2020   10:30 - 11:00

Vybrané didaktické aspekty e-learningu: Kto (sa) učí v e-learningu?

4. december 2020   11:00 - 11:30

Ivana Cimermanová

Akcelerácia e-learningu na UK v roku 2020

4. december 2020   11:30 - 12:00

Katarína Kánová, Katarína Pišútová, Ivan Pokrývka, Katarína Révayová

Obedňajšia prestávka

4. december 2020   12:00 - 13:00

Aplikovaná informatika a dištančné vzdelávanie

4. december 2020   13:00 - 13:30

Renata Janošcová

Online výučba cudzích jazykov počas COVID-19 na FEM SPU v Nitre

4. december 2020   13:30 - 14:00

Stanislava Gálová, Jana Vrbová

Výučba účtovníctva dištančnou formou vzdelávania na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

4. december 2020   14:00 - 14:30

Ivana Váryová

Tombola, záver konferencie

4. december 2020   14:30 - 15:00

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Vysokoškolský areál
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom alebo autobusom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Základné a ekonomicky veľmi výhodné ubytovanie ponúkame
v hosťovských izbách Študentského domova.
Viac informácií TU.

Stravovanie

Pre prihlásených účastníkov je zabezpečené v priestoroch jedálne Študentského domova PU.
Viac informácií TU.